Motivaciones, barreras y condición física en adolescentes según el estadio de cambio en ejercicio físico

Mitjançant un estudi descriptiu i transversal es realitza una classificació sobre el moment de canvi en exercici físic en adolescents i s'analitza la relació amb les motivacions, barreres i condició física en una mostra de 379 joves espanyols de 12 a 16 anys. Aquestes valoracions permeten fonamentar i elaborar propostes d'actuació per millorar el procés de canvi d'hàbit cap a l'exercici físic. Els resultats mostren que la majoria de la població estudiada (52.2%) es troba en l'etapa de Manteniment observant una diferència en les dones (38.3%), i una alarmant disminució d'activitat física segons augmenta l'edat. Les motivacions més destacades són la de prevenció i salut, seguida per la recerca de diversió i benestar; les barreres més manifestes són les obligacions i falta de temps. Per això els programes d'intervenció haurien de tenir molt en compte aquests aspectes, oferir activitats compatibles amb els horaris escolars, generant contextos motivadors i adaptades a l'estadi en què es troba el subjecte.

Comparteix a les xarxes: