Metodologies i estratègies avaluatives que aplica en aula el professorat de la Universitat de Tarapacá. Un estudi de cas.

Imagotipo CRIEDO
Any: 2021

La tesi doctoral "Metodologies i estratègies avaluatives que aplica en aula el professorat de la Universitat de Tarapacá. Un estudi de cas ", correspon a l'Àmbit de pedagogia aplicada i segueix la Línia d'Investigació: Desenvolupament de professorat.

La investigació busca comprendre l'estructura dinàmica i els seus sistemes de relacions, com també les raons que motiven l'actuació de l'professorat universitari. L'anàlisi d'aquest particular fenomen social intenta descobrir els significats socials i interpretar l'abast de les seves accions, experiències i opinions en el seu medi ambient laboral, val a dir les aules universitàries.

És convenient acotar que en la XV regió xilena no existeix investigació que demostri les competències pedagògiques de l'acadèmic, el que motiva i impulsa a la realització d'una tesi que considera com a objectiu, determinar no només els mètodes que empra, sinó també el grau de competències didàctiques i la seva forma d'avaluar l'aprenentatge. En definitiva, es pretén proposar els camins d'innovació, des d'una docència tradicional cap a un model constructivista integrador, responent a la missió i model educatiu universitari.

Comparteix a les xarxes: