La Universidad. Retos y desafíos. Retos para una sociedad más inclusiva, más culta y más competitiva.

La Universitat no és l'única però si és una de les principals institucions que té importants reptes per seguir sent una institució de referència com ho ha estat sempre i pugui servir a la societat a la qual es deu. Al s. XXI caracteritzat pel canvi constant en totes les facetes de la nostra vida sent a la universitat les de major rellevància les següents: internacionalització, societat digital, generalització de l'educació universitària, investigació per a la transferència a l'empresa ia les organitzacions socials i nou model de governança. Tot això requereix repensar les funcions com ara docència, investigació i gestió; requereix també repensar les relacions amb els altres agents socials; requereix en definitiva revisar la seva cultura i reconstruir-la a fi que sigui capaç de fer front als reptes i desafiaments que té.

Comparteix a les xarxes: