La organización y gestión de centros educativos, ¿una apuesta pendiente?

La present aportació es planteja la incidència que les successives reformes educatives realitzades a Espanya han tingut sobre els processos organitzatius i de gestió institucional. Aclarit el sentit de tots dos termes i la seva relació amb la política i administració de l'educació, s'analitza la realitat de l'autonomia institucional com a condició d'entrada i dels condicionants de procés (projectes institucionals, direcció escolar i millora permanent). Es conclou que els nivells d'autonomia real han anat disminuint i que els condicionants de procés han quedat limitats per la raó anterior i pel canvi constant de normatives i batzegades en la seva orientació. L'organització segueix sent així una aposta pendent i la gestió queda circumscrita només i exclusivament a el compliment de la normativa externa.

Comparteix a les xarxes: