La nueva gestión del conocimiento

0007505_la-nueva-gestion-del-conocimiento_300
Any de publicació: 2020
Autoria: Joaquín Gairín, Cecilia Inés Suárez, Anna Díaz-Vicario
Editorial: Wolters Kluwer

Aquesta obra compila i analitza les propostes actuals que hi ha a les organitzacions empresarials, educatives i de l’Administració pública amb relació als fonaments i pràctiques de la creació i gestió de el coneixement col·lectiu. Recopila i s’enquadra, a l’respecte, aportacions significatives i validades pel Comitè científic del VI Congrés Internacional EDO2020, en forma de reflexions teòriques, desenvolupaments metodològics, experiències i altres propostes contrastades, que certifica la seva utilitat i sostenibilitat.

Les més de 60 aportacions permeten revisar el funcionament de les comunitats de pràctica professional i conèixer altres vies per promoure i organitzar el coneixement col·lectiu, com ara les lligades amb les converses, amb les noves metodologies (fires de el coneixement, mosaic de el coneixement, ús de l’bigdata, integrar aprenentatges fragmentats, el rol dels gestors de xarxes socials, autoavaluació i aprenentatges col·laboratius), amb els nous actors (gestors de el coneixement, curadors, …) i amb els aprenentatges de les organitzacions exitoses i el desenvolupament d’ecosistemes formatius.

Sens dubte, un conjunt de coneixements de primer ordre per la seva qualitat, actualització i enfocament a la innovació, que esperem serveixin a les necessitats d’actualització i desenvolupament professional dels directius i tècnics de recursos humans i dels formadors, estudiants, directius i estudiosos dels centres de formació on es treballen temes de formació, desenvolupament professional i desenvolupament organitzatiu.

Comparteix a les xarxes: