La gestión de la responsabilidad social en las universidades Iberoamericanas

informe-gestion-responsabilidad-social-universidades-iberoamericanas-redage
Any de publicació: 2019
Autoria: Joaquín Gairín, Saida López-Crespo
Editorial: EDO-SERVEIS
ISBN: 978-956-6040-09-5
URL: https://ddd.uab.cat/record/219318

Aquesta aportació recull el treball de 47 especialistes de 14 països iberoamericans que aporten els seus estudis i valoracions sobre la temàtica. Es proporciona així una visió àmplia del desenvolupament d’aquesta en els diferents països, proporcionant per a cadascun referències normatives, la realitat a les seves universitats, algun exemple rellevant i algunes reflexions i propostes per a la millora. Es compleix així i una vegada més el compromís social de la Xarxa de Suport a la Gestió Educativa (RedAGE) d’emetre un informe anual sobre aspectes rellevants de l’organització i la gestió de l’educació. La temàtica i l’estructura de l’informe va ser debatut i aprovat a la reunió anual celebrada a Barcelona el 9 d’abril del 2019, on també es van analitzar algunes de les problemàtiques i reptes que la vinculació amb l’entorn suposa per als administradors i gestors de les universitats. Les diferents aportacions tracten de reflectir la realitat als diferents països des dels redactors dels informes nacionals. El propòsit no és tant identificar totes les realitzacions existents com conèixer aportacions significatives i tenir una valoració qualificada de la realitat i perspectives en la temàtica abordada. Esperem que s’hagi complert el propòsit esmentat i el resultat sigui interessant per als especialistes i interessats.

Comparteix a les xarxes: