Factors que dificulten l’accés i la persistència en l’educació postobligatòria: un desafiament per als grups vulnerables a Espanya

L'educació postobligatòria constitueix una etapa de major vulnerabilitat per a certs joves que s'enfronten a situacions de desigualtat. Joves amb discapacitat, amb antecedents socioeconòmics desfavorits, immigrants, romanesos i les dones són els principals grups vulnerables a Espanya. A més, altres circumstàncies poden presentar un desafiament per obtenir admissió, persistir i graduar reeixidament de l'educació postobligatòria.
Encara pertànyer a un d'aquests grups no presenta un obstacle per a certs joves en la continuació dels seus estudis, per a altres, ser membres d'un grup vulnerable planteja un desafiament diàriament. Aquest article busca identificar els factors que dificulten que joves que formen part de grups vulnerables continuïn els seus estudis postobligatoris a Espanya.
Aquest estudi ha identificat factors familiars, personals, institucionals i sistèmics que expliquen per què certs joves no tenen accés a l'educació postobligatòria o abandonen els seus estudis abans de completar-los.

Comparteix a les xarxes: