El Nou Disseny Institucional sobre Educació Superior i els Canvis en la Producció Científica del Professorat a la Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador

Imagotipo CRIEDO
Any: 2019

La investigació es desenvolupa en el context de la realitat de la República de l'Equador i s'analitza la qualitat de l'educació superior i els canvis en la producció científica del professorat a la Pontifícia Universitat Catòlica de l'Equador (PUCE) i les seves seus en el període 2008 -2017. La metodologia és d'enfocament quantitatiu d'abast descriptiu, disseny no experimental (transversal longitudinal) i l'eina que s'utilitza és una enquesta aplicada a 513 docents del Sistema Nacional de la PUCE. El sistema de gestió de qualitat implementat pel Consell d'Avaluació i Acreditació del país incideix positivament en la gestió de la producció científica i acadèmica dels docents.

El nou disseny institucional a l'Equador: Constitució (2008), llei orgànica d'educació superior (2010) i el reglament de règim acadèmic promulgat l'any 2013 significa un gran impuls a la millora en la qualitat de la Universitat a l'Equador. Precisament, els models d'autoavaluació institucional i de carreres han orientat la gestió interna dels processos de gestió de qualitat institucional i impulsen la consolidació de la cultura de recerca de la Universitat equatoriana. La vida institucional i convivència acadèmica ja no són les mateixes en la PUCE en particular i la Universitat en general.

Comparteix a les xarxes: