Digital making in educational projects

La creació digital com a projecte educatiu és una experiència educativa innovadora que s’ha dut a terme amb estudiants dels graus d’Educació Primària i Educació Social durant tres anys consecutius. L’experiència introdueix la creació digital com una activitat en què els estudiants creen un objecte mitjançant la tecnologia digital. En aquest procés, no només obtenen una visió del funcionament de la tecnologia, sinó que també aprenen el contingut i les competències del currículum. Aquesta innovadora pràctica docent es va dur a terme com a recerca d’acció per millorar les pràctiques tradicionals d’educació superior. En aquest sentit, la proposta posa l’alumne al centre del procés com a autor i protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. L’experiència es basa en els seus propis interessos: decideixen què fer en funció d’un context donat. Els estudiants treballen en grup i busquen allò que necessiten aprendre per superar un repte determinat, mentre que el professor dóna suport al procés com a facilitador, oferint orientació i recursos quan sigui necessari. L’avaluació de tot el procés es regula mitjançant un diari de grup (un document en línia compartit) i un diari individual (un bloc) que produeixen els estudiants. L’avaluació final no és només del producte imprès; els estudiants també elaboren un vídeo en forma de narració de contes, en què expliquen com va evolucionar el procés des de la idea inicial fins a la impressió final de l’objecte. També reflexionen sobre el que han après, com ha funcionat el treball en equip i quines possibilitats creuen que les ofertes digitals es fan en els contextos educatius primaris i no formals en què treballaran. Tots els processos es compilen als blocs dels estudiants, així com als quaderns de camp del professorat. L’experiència es va executar en col·laboració amb els Centres de Fabricació Digital de Barcelona. Els resultats es van organitzar per posar de manifest els punts forts i febles de l’ús de les tecnologies per millorar l’educació superior oferint un enfocament en el qual els estudiants se situen al centre de tot el procés. Fortaleses: forta motivació dels estudiants, foment de l’aprenentatge autodirigit i col·laboratiu i l’aprenentatge fent, i familiarització amb una integració transformadora de la tecnologia com a protagonistes. Debilitats: vacil·lació i resistència a afrontar el repte, gestió del temps escàs, inversió de temps important per part dels professors i dificultat per aconseguir una reflexió en profunditat sobre com es pot introduir la fabricació digital en contextos educatius com ara l'escola primària i els contextos no formals.

Comparteix a les xarxes: