Creating the habit of recycling in Early Childhood: A sustainable practice in Spain.

L’educació infantil en matèria de sostenibilitat ha estat un tema d’alta rellevància en l’última dècada. A Espanya s’han realitzat nombroses tècniques per augmentar el coneixement, les habilitats i la consciència dels nens relacionades amb els problemes de sostenibilitat. Tanmateix, hi ha incertesa sobre l’eficàcia de l’educació sobre el desenvolupament sostenible. Aquesta investigació informa d’un estudi exploratori organitzat per l’associació que promou el reciclatge d’envasos d’alumini a Espanya (Arpal). Set professors es van formar sobre la sostenibilitat en general i en particular el reciclatge dels envasos d'alumini. Els professors van definir i implementar una unitat didàctica amb activitats d’aprenentatge actiu que participaven en escoles de l'educació infantil. A la unitat didàctica van participar cinquanta-quatre nens menors de 6 anys, principalment de 2 i 3 anys, juntament amb els seus pares. Per avaluar l'impacte es van realitzar mètodes qualitatius i quantitatius (qüestionaris, visualitzacions en profunditat i grups de focus). Els resultats van demostrar que els diferents partits, com nens, pares, professors, professors i associacions, poden treballar junts amb l'objectiu comú de millorar l'educació en desenvolupament sostenible en la primera infància i tot això es beneficia de aquesta col·laboració. A més, aquest estudi va confirmar que l'educació sobre sostenibilitat s'hauria d'incloure en la rutina diària de preescolars. A més, després de l'estudi exploratori, la unitat de formació s'ha implementat en 29 centres preescolars andalusos.

Comparteix a les xarxes: