Comprendiendo los factores que afectan la transferencia de la formación permanente del profesorado. Propuestas de mejora

En aquest article s'aborda la transferència de la formació docent a la universitat.

Es presenten en aquest article els resultats d'indagar qualitativament en la comprensió dels factors de el model Holton, Bates i Ruona (2000) i de sol·licitar, a persones expertes, propostes per incrementar la transferència.

Es duen a terme 3 entrevistes grupals (focus group) en les 3 universitats participants en l'estudi sobre la determinació dels factors per avaluar la transferència a la universitat. En els grups, compostos per 21 persones amb responsabilitats en la formació docent universitària, es va aprofundir en els resultats quantitatius obtinguts sobre els factors que afecten la transferència de l'aprenentatge.

Es confirma la rellevància dels factors identificats en el qüestionari: disseny de la formació i aprenentatge realitzat; suport de l'responsable docent; predisposició a el canvi; recursos de l'entorn; feedback l'estudiant; reconeixement institucional; cultura docent de l'equip de treball i organització personal de la feina. A més, experts i expertes aporten propostes per incrementar la transferència, confirmant i ampliant el significat dels factors que la faciliten o dificulten, relacionades amb el personal, pel que fa a el programa formatiu i l'organitzatiu o cultural.

Comparteix a les xarxes: