Competències Professionals de l’Equip Directiu del Sector Particular Subvencionat xilè en contextos vulnerables

Imagotipo CRIEDO
Any: 2014

La present investigació va tenir per objectiu principal elaborar i validar un perfil de competències de l’equip directiu del subsistema particular subvencionat xilè que treballa a contextos vulnerables. L’estudi, contextualitza i argumenta la urgent necessitat d’instal•lar competències professionals per a l’equip directiu: Director(a), Cap Tècnic Pedagògic(a), Orientador(a) i Coordinador(a) de Cicle, en aquest subsistema que poseeix el 54% (MINEDUC, 2012) de la matrícula escolar nacional.
Es citen estudis internacionals i nacionals, de manera que, es tingui una visió dels equips directius. Així, s’aprofundeix en, per exemple, estàndards per a Directors de cinc països anglosaxons (Esponoza, 2004) que revelen a països com Anglaterra i el Department for Education and Skills (2013) i el ISSLC (2013) d’Estats Units, entre d’altres. S’inclueix també el VI Congrés Internacional sobre Direcció de Centres Educatius celebrat a Bilbao (Villa Ed., 2013) i d’altres estudis nacionals com el Marc per a la Bona Direcció (MINEDUC, 2005) i la Fundació Xile (2006). Comentant que, cap dels estudis nacionals aborden la problemàtica de l’objectiu plantejat. Així neix la pregunta “Existeix un perfil de competències professionals per a l’equip directiu del subsistema particular subvencional xilè que treballa en contextos vulnerables?” La falta de coneixement fonamenta la urgent necessitat del desenvolupament d’aquesta investigació.
Es va establir el disseny metodològic de naturalesa qualitativa, utilitzant una metodologia mixta seqüencial que combina tècniques qualitatives i quantitatives, sota el mètode etnogràfic d’estudi de casos múltiples.
Finalment, i després de l’aplicació del rigor científic, s’estableixen perfils de competències per a l’equip directiu del subsistema particular subvencionat de Xile, que desenvolupa les seves funcions en contextos de vulnerabilitat, aportant una innovació a aquest camp.

Comparteix a les xarxes: