Aportaciones de la Inspección educativa catalana en el proceso de autonomía de centros

Catalunya és un referent en autonomia de centres a partir de l'aprovació de la Llei educativa (LEC) aprovada el 16 de juliol de 2009. Aquesta va suposar la concreció de dos principis fonamentals sobre organització i gestió educativa: el Decret d'autonomia de centres educatius i el Decret de Direccions de centres públics.

Analitzant aquesta situació educativa i social, és d'interès tota la feina i la influència que desenvolupa la Inspecció en el procés de l'autonomia de centres per a la millora de la qualitat educativa. S'entén que la Inspecció és un dels majors responsables en la recerca d'aquesta qualitat i de l'obtenció de la millora de resultats que ens igualin als millors països d'Europa educativament parlant.

En aquest nou escenari volem conèixer a partir de la figura de la Inspecció educativa, que aportacions realitza en aquest procés innovador d'autonomia de centres que ens trobem a Catalunya. Per a la realització d'aquest estudi ens basem en una revisió bibliogràfica de diferents autors experts en la matèria, de la normativa educativa actual que competeix a Catalunya i l'aplicació d'un marc metodològic a partir de diferents instruments com són el qüestionari, l'entrevista en profunditat i els grups de discussió.

Comparteix a les xarxes: