A scoping review of problems and challenges faced by school leaders (2003–2019)

Imagotipo CRIEDO
Any: 2020

L’objectiu d’aquesta revisió d’abast és analitzar la literatura sobre problemes i desafiaments dels principals, que comença el 2003 i finalitza el 2019. L’equip de recerca ha realitzat una extensa recerca per localitzar literatura acadèmica rellevant, que comprèn 17 anys d’investigació i un total de 153 es van analitzar els documents. Segons les conclusions, la majoria dels documents (71%) corresponen als darrers sis anys (2014-2019) i la majoria són estudis de països anglosaxons (55%). Els resultats apunten a vuit categories principals relacionades amb la naturalesa complexa del lloc de treball (el repte de la gestió, el repte de la complexitat i el repte de l’aprenentatge), i les interaccions amb els diferents grups d’interès (problemes amb les autoritats educatives i la política educativa; el personal i el procés d’ensenyament; estudiants, les famílies i la comunitat escolar i la societat). Tot i que la importància que es dóna a cada categoria varia d’un context a un altre, els problemes relacionats amb la naturalesa complexa del lloc de treball i amb les autoritats educatives i la política educativa són els més recurrents. Es va notar un augment significatiu en el nombre i la complexitat de problemes i reptes al llarg dels temps, que sembla augmentar la necessitat de canvis en les polítiques educatives i el disseny acurat i la implementació de programes de formació en lideratge.

Comparteix a les xarxes: