Activitat sobre gestió del coneixement en les organitzacions: mètriques i indicadors

Data de la trobada científica: 06/07/2017

El 6 de juliol es portarà a terme un activitat en el marc dels programes de gestió del coneixement en les organitzacions al CEJFE.

El 6 de juliol el Centre d’Estudis Jurídics i Formacin Especialitzada de Barcelona acollirà una activitat sobre aspectes avançats en la gestió del coneixement: mètriques i indicadors.

Conduit per Javier Martínez Aldanondo, la sessió donarà peu a què les persones assistents parlin dels seus projectes i les problemàtiques que els surgeixen alhora d’avaluar l’impacte en termes de mètriques i indicadors. La intenció és sortir més preparats per a afrontar els projectes de gestió del coneixement amb una mirada enriquida.

Al finalitzar aquesta activitat, un grup de professionals vinculats a l’àmbit de la gestió del coneixement en les administracions públiques catalanes realitzaran un seminari on debatran els principals resultats obtinguts en el marc del projecte “Mapa de bones pràctiques en creació i gestió del coneixement en l’Administració pública catalana “, finançat per l’Escola d’Administració pública de Catalunya amb referència 2015EAPC-00006, i desenvolupat per l’EDO-UAB en col·laboració amb el CEJFE.”

 

Comparteix a les xarxes: