D-EMIND-Promoting digital entrepreneurial mindsets in Higher Education

Logotipo D-Emind
Entitat finançadora: European Commission (Erasmus+)
Data d'inici: 01/02/2022
Data de finalització: 01/02/2025
Coordinació: David Rodríguez-Gómez (CRiEDO-UAB)
Finançament global: 308.990
URL: https://www.demind.eu/
Referència: 2021-1-ES01-KA220-HED-000032185

El projecte té com a objectiu promoure que les institucions d’educació superior dissenyin, desenvolupin i provin una metodologia, estratègies i eines d’aprenentatge basat en desafiaments en línia per promoure la mentalitat emprenedora a l’educació superior. Per assolir aquest objectiu s’ha planificat quatre resultats relacionats:

  • Metodologia i eina d’autoavaluació: el resultat d’aquest projecte se centrarà en un desenvolupament més gran de l’esfera digital del Model ATOM el qual fomenta una mentalitat emprendedora (creativitat, pensament crític, resolució de problemes) entre els estudiants en entorns en línia. A més, es crearà una eina d’autoavaluació per mesurar la creativitat i la cultura emprenedora entre els estudiants.
  • Toolbox i Plataforma D-EMIND: un repositori digital amb recursos oberts per promoure la mentalitat emprenedora. Es crearà una intranet per facilitar les interaccions entre estudiants, professors, mentors i organitzacions externes.
  • Training Pack: la formació d’alumnes, professors i mentors és una part fonamental per fomentar l’ús de la plataforma en línia i la metodologia emprenedora desenvolupada. Aquest resultat contribuirà a desenvolupar la capacitat de docents, estudiants i mentors per implementar de manera autònoma la metodologia D-EMIND .
  • D-EMIND MOOCs: el consorci desenvoluparà tres cursos oberts per a estudiants, professors i mentors. Els MOOCS per a estudiants i professors s’estructuraran en 6 unitats principals, una per a cada component del Model Atom. També es desenvoluparà un MOOC addicional centrat en la tutoria per a professors, emprenedors experimentats o qualsevol altre agent clau interessat que vulgui tornar les seves pròpies experiències empresarials o d’experts a través de diàlegs productius entre mentor i alumne.

Personal associat al projecte:

Aleix Barrera Corominas (UAB), Annelies Schrooten (UCLL), Anni Stavnskær Pedersen (UCN), Cecília Inés Suárez Rivarola (UAB), Claudia Fussenecker (HSD), David Rodríguez-Gómez (Coordinador-UAB), Diego Castro Ceacero (UAB), Dominik Kretschmar (HSD), Eva Đurović (CSMKIK), Eva Mezo-Zadori (CSMKIK), Ilse Fraussen (UCLL), Joaquín Gairín (UAB), Jordi Codina Hernández (UAB, PM), José Luís Muñoz Moreno (UAB), Jose Tummers (UCLL), Martin Schlösser (HSD), Merete Langeland (UCN), Xenia Rodriguez (HSD).

OD 04 – Quality educationOD 08 – Decent work and economic growthOD 09 – Industry, innovation and infrastructureOD 11 – Sustainable cities and communitiesOD 16 – Peace, justice and strong institutionsOD 17 – Partnerships for the goals

Comparteix a les xarxes: