Maria del Mar Duran Bellonch

Maria del Mar Duran Bellonch, Professora Agregada, UAB

Maria del Mar Duran Bellonch

Coordinadora de l'Especialitat del Mure (E2)

Departament de Pedagogia Aplicada.
Edifici G6-245
Campus de Bellaterra
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

(+34) 935 81 27 07
OD 03 – Good health and well-beingOD 04 – Quality educationOD 05 – Gender equalityOD 08 – Decent work and economic growthOD 10 – Reduced inequalitiesOD 16 – Peace, justice and strong institutionsOD 17 – Partnerships for the goals

Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat Ciències de l’Educació i Doctora en Pedagogia. Professora Agregada al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB des del 1995. Imparteix docència als graus i postgraus de la Facultat d’Educació sobre la constitució i gestió de grups i d’equips de treball a les organitzacions educatives, l’educació socioemocional i la direcció i el lideratge de centres educatius. Dirigeix tesis doctorals en el Doctorat en Educació.

Actualment, coordina l’especialitat “Organització, gestió i transformació d’institucions educatives” del Màster de Recerca en Educació de la Facultat d’Educació.

Línies de recerca:
El desenvolupament d'organitzacions educatives i la gestió del coneixement; La direcció i el lideratge d'institucions educatives; La carrera acadèmica de les professores a la universitat des d'una perspectiva de gènere; l'aprenentatge intergeneracional a la universitat; la millora dels equips de treball, els processos de feedback i l'avaluació en el treball en equip en entorns educatius i formatius.

Comparteix a les xarxes: