Cristina Mercader Juan

Doctora en Educació, Màster en Planificació i Gestió de l’Educació, Màster en Recerca en Educació i Diplomada en Magisteri d’Educació Primària. Imparteix docència al Dept. de Pedagogia Aplicada de la UAB a graus, postgraus i màsters en les assignatures de tecnologia educativa. És coordinadora de les assignatures d’Educació Digital i Socioemocional, i de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement. En la recerca, ha participat en diversos projectes competitius finançats a nivell institucional, autonòmic, estatal i internacionals orientats en la millora de les organitzacions educatives, les tecnologies digitals per a l’educació i l’avaluació per a l’aprenentatge, els resultats dels quals ha publicat en diverses revistes d’impacte i en forma de materials docents disponibles en accés obert. A més, a més, té experiència en la coordinació de projectes institucionals i internacionals (Erasmus+). Al llarg de la seva trajectòria, ha estat membre de diverses comissions de treball autonòmiques i institucionals focalitzades en el desplegament de la competència digital docent en els estudis d’educació, així com en la incorporació de la Intel·ligència Artificial a l’Educació Superior.

Línies de recerca:
Tecnologies digitals per a l'educació, Competència Digital a les organitzacions educatives, Intel·ligència Artificial a l'Educació Superior, Resistències al canvi organitzacional, Aprenentatge organitzatiu

Comparteix a les xarxes: