Cristina Fresno González

Cristina Fresno González, Doctoranda en educación, UAB

Cristina Fresno González

Doctoranda en educació
OD 03 – Good health and well-beingOD 04 – Quality education

Llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona, màsters en Psicoteràpia (Universitat de Barcelona) i en Direcció de RRHH (Universitat Pompeu Fabra). Experiència professional a l’àmbit clínic assitencial i en gestió del coneixement en el sector sanitari públic.  Actualment responsable de Gestió del coneixement i formació en el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Títol de la tesi: El meu àmbit de recerca es centra en la relació entre una cultura d’aprenentatge i el benestar psicosocial dels professionals sanitaris.

Directors de tesi: Anna Diaz Vicario i Joaquín Gairín Sallán

Comparteix a les xarxes: