Carmen Cáceres Domínguez

Carmen Cáceres Domínguez, Doctoranda en educación, UAB

Carmen Cáceres Domínguez

Doctoranda en educació

Doctoranda en Educació per la UAB. Magister en Estudis Avançats en Educació Social, per la Universidad Complutense de Madrid 2017. Llic. Ciències de l’Educació èmfasi Ciències Socials per la Universidad Tecnológica Intercontinental – Paraguay 2006, Especialització Didàctica Universitària per la Universidad Tecnológica Intercontinental 2021. Funcionària del Ministeri d’Educació i Ciències – Paraguay 15 anys d’exercici, actualment directora de dos Col·legis en Educació Mitjana. Docent Universitària, a l’àrea d’elaboració de tesis, i catedràtica de diverses disciplines.

Director de tesi: José Luís Muñoz Moreno

Comparteix a les xarxes: