Postgrau en Educació, especialitat Didàctica de les Ciències

logosenacyt
Formació

L’EDO i el SENACYT de la República de Panamà col·laboren per a la realització del Postgrau en Educació, especialitat Didàctica de les Ciències.

El passat mes de maig un grup de professor de la UAB es va desplaçar a panamà per a impartir les sessions presencials del Postgrau en Educació que coordinen conjuntament el grup EDO de la UAB i la Secretaria Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació del citat país. El programa, dirigit pel Prof. Joaquín Gairín i coorindat per la Prof. Neus Sanmartí, compte amb la col·laboració de professorat dels Departament de Pedagogia Aplicada i Didàctica de les ciències i les Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest programa sorgeix com a necessitat del govern de Panamà de donar resposta als baixos resultats obtinguts en les proves internacionals PISA y TIMs; també, els baixos resultats escolars posats de manifest per les mesures, que tracten de diagnosticar la realitat del procés d’ensenyament aprenentatge a les aules. El programa s’organitza a través de la Secretaria Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació de la República de Panamà, institució autònoma amb la missió de convertir la ciència i la tecnologia en eines de desenvolupament sostenible per al país. Aquesta activitat forma part del conjunt de projectes i programes que tenen com a objectiu enfortir, donar suport, induir i promoure el desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la innovació amb el propòsit d’elevar el nivell de productivitat, competitivitat i modernització en el sector privat, el govern, el sector acadèmic-investigador, i la població en general.

Els objectius concrets d’aquest programa són:

- Proporcionar coneixements especialitzats i actualitzats sobre educació i aplicacions didàctiques a l’aula i al centre educatiu.
- Impulsar la reflexió, investigació i innovació en el camp de l’educació i de les didàctiques específiques de les matemàtiques i de les ciències.
- Donar suport a la implantació de la Reforma Educativa panamenya i d’una major efectivitat del desenvolupament curricular.
- Afavorir l’intercanvi d’experiències entre els participants.

Comparteix a les xarxes:

Últimes notícies