Saber Pedagògic Avaluatiu del Professorat que s’Exerceix en Escoles Vulnerables de la Comuna d’Arica. Regió d’Arica i Parinacota, Xile

Imagotipo CRIEDO
Any: 2019

Aquesta investigació ha tingut com a objectiu analitzar les pràctiques avaluatives del professorat que s'exerceix en contextos vulnerables, amb el propòsit d'identificar les estratègies utilitzades per aquest, per a atendre la condició de vulnerabilitat dels seus estudiants, identificant les demandes que, des de la seva experiència, realitzen a la formació inicial. L'estudi de caràcter qualitatiu, s'ha utilitzat com a tècnica de recollida de la informació, l'entrevista semi estructurada i el grup de discussió, i va ser realitzat en escoles vulnerables de la Comuna d'Arica-Xile, durant el primer semestre del 2018. Els resultats mostren que el professorat utilitza estratègies avaluatives que promouen el diàleg, la reflexió grupal i la capacitat crítica de l'estudiantat, mitjançant procediments que incentiven l'autoavaluació, la coavaluació i la metacognició dels mateixos. Les que són complementades amb la formulació de preguntes obertes, l'explicitació d'altes expectatives sobre el rendiment i la utilització de recursos afectius. Els mateixos que identifiquen com genuïnes mancances en la seva formació inicial.

Comparteix a les xarxes: