Prácticas de liderazgo de los directivos noveles para la inclusión educativa

Aquest article s'emmarca en una investigació major, projecte Fondecyt que fa a com els directores que estan exercint el càrrec por primera vegada donen resposta a les Necessitats derivades de la inclusió educativa en sobre Centres escolars. Per Això, es realitza un estudi de Casos Múltiples, de tipus transversal, amb aplicación d'una entrevista a Profunditat a 9 directores novells de Centres escolars municipals de la regió de Valparaíso. Els resultats indiquen que les pràctiques de lideratge inclusiu se situen en quatre dimensions: redisseny de l'Organització amb focus en el inclusiu, desarrollo professional inclusiu, atenció als APRENENTATGES diversos i instal·lació d'una cultura inclusiva. Siéndo la Dimensió redisseny d'organització, amb focus en el inclusiu, la que presenta major presència. Per a aquests directores novells, Té gran importància posés un clima laboral que permeti la cohesió de les percepcions els membres de la comunitat escolar, respecte de su treball i rol social institucional.

Comparteix a les xarxes: