Prácticas curriculares en la formación universitaria de los futuros profesionales: modelo para la actuación

L'aportació presenta alguns dels resultats més destacats que es deriven de l'estudi "Orientació i tutoria en les pràctiques professionals "que té per objectius: analitzar i delimitar la naturalesa i el sentit de les pràctiques curriculars i concretar un model per a l'organització i el desenvolupament de les pràctiques curriculars. La metodologia emprada ha considerat l'anàlisi de documents, la realització de 343 qüestionaris i 27 entrevistes a responsables institucionals, tutors acadèmics, tutors dels centres de pràctiques i estudiants. Els resultats evidencien de forma important, i entre altres qüestions, la necessitat de millorar la coordinació entre la Universitat i els centres de pràctiques al voltant de el programa formatiu de pràctiques curriculars. dels resultats es deriva una proposta de Model de Pràctiques Curriculars que tracta de focalitzar l'objectiu d'intervenció, els moments, els protagonistes i el procés. Les conclusions destaquen la necessitat de generar una major consciència de la importància personal, professional i institucional que tenen les pràctiques curriculars amb l'ànim d'estrènyer els vincles existents entre la formació dels futurs professionals i l'àmbit de la feina.

Comparteix a les xarxes: