Portuguese Principals’ Professional Development Needs and Preferred Learning Methods

A causa del paper crucial que tenen els directors en els resultats de l’escola, invertir en la seva formació és un enfocament rendible per a la millora de les escoles. La investigació demostra que els principals atribueixen pertinència al seu desenvolupament professional continu. Tot i això, s’ha dut a terme poca investigació sobre les necessitats de formació dels directors des del seu punt de vista, sobretot a Portugal. Mitjançant entrevistes individuals (n = 19) i un qüestionari (n = 117) als directors, vam recollir dades que ens permeten entendre les percepcions dels directors sobre les seves necessitats de formació, centrant-nos en les àrees d’aprenentatge, les habilitats a desenvolupar i els mètodes d’aprenentatge. Els resultats mostren una variabilitat considerable, cosa que reforça la rellevància dels enfocaments personalitzats i contextualitzats del desenvolupament professional. A nivell mundial, els directors sol·liciten habilitats de gestió i oportunitats de formació que els permetin desenvolupar habilitats de lideratge (per exemple, personals, interpersonals / socioemocionals). A més, els directors necessiten formació sobre pràctiques de lideratge distribuït i instructiu. Els mètodes de col·laboració i reflexió són els que prefereixen els directors. També es discuteixen implicacions pràctiques per al disseny de pràctiques de desenvolupament professional sistemàtic, des d’una perspectiva de tota la vida.

Comparteix a les xarxes: