Los centros educativos como organizaciones seguras y saludables. Resultados de un estudio diagnóstico.

Els centres educatius, a diferència d'altres organitzacions, són espais de treball on conflueixen diàriament diversos col·lectius (personal directiu, personal de gestió, professors, alumnes, pares, professionals de suport, responsables de serveis, etc.), generant una complexa trama de relacions que varia en cada organització. Les condicions particulars que afecten a tots ells quan desenvolupen la seva activitat té a veure amb l'orde que es faci a l'entorn i de les condicions físiques i saludables que s'aconsegueixin, sense perdre la finalitat de promoure entorns estimuladors i exemplificants i que no obliden el desenvolupament i benestar de les persones.

Comparteix a les xarxes: