Liderazgo y e-liderazgo en las historias de vida de líderes educativos a través del mundo

El lideratge en els centres educatius ha de tenir cada vegada més en compte el paper de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com a mitjà per millorar les organitzacions. En conseqüència, l'objectiu de la present investigació és analitzar les històries de vida de 5 líders educatius en 5 contextos diferents: Espanya, Guatemala, Xile, Kazakhstan i Estats Units; i descriure com les noves tecnologies s'encasten amb les seves pràctiques de lideratge. La metodologia és qualitativa utilitzant com a instrument entrevistes semiestructurades recollides entre 2012 i 2018 en els diferents entorns. S'ofereixen exemples de líders, les seves pràctiques de lideratge i, particularment, el paper dels mitjans tecnològics en la seva gestió de l'canvi. Els resultats revelen pràctiques directives similars i ajustades al descrit prèviament per la literatura acadèmica, i mostren així mateix com lideratge i tecnologia s'afecten mútuament.

Comparteix a les xarxes: