Les estratègies col·laboratives a l’aula i entre els docents: Estudi de Cas d’una Universitat Pública Xilena en context de frontera

Imagotipo CRIEDO
Any: 2022

Aquest treball investigatiu va tenir com a objectiu analitzar les estratègies per al treball col·laboratiu a l'assignatura de pràctica pedagògica en una Universitat pública de context de frontera. Es tracta d´un estudi amb un enfocament qualitatiu amb el disseny d´Estudi de Cas. Es va optar per la tècnica de l'anàlisi i la interpretació discursiva, de les quals es van extreure categories. caps de Carrera de Pedagogies, docents i estudiants. Els resultats principals apunten que el treball col·laboratiu que es desenvolupa a la Universitat ia l'assignatura de pràctica és escàs. Tot i això, destaca per la particularitat cultural, atesa la seva ubicació geogràfica limítrof i cultural, la qual cosa comporta tenir una visió amb un segell regionalista i multicultural en la formació dels futurs docents. Finalment es plantegen propostes a través d'un model comprensiu col·laboratiu des de l'òptica didàctica a l'aula com també entre docents, considerant el context multicultural i sobre la base de la revisió bibliogràfica respectiva amb el propòsit de lliurar una guia orientadora per a la implementació del treball col·laboratiu a àmbit educatiu universitari.

Comparteix a les xarxes: