Les dones i la participació en els càrrecs de direcció a les universitats

En aquest article es planteja la situació de la participació de les dones en els càrrecs de gestió de la universitat tot considerant els elements estructurals i culturals que determinen tant les oportunitats com l’accés i l’exercici dels càrrecs per les dones. Entre aquests elements fem esment de la cultura institucional de la universitat, les barreres socio-psicològiques internes i externes. En la cultura institucional universitària tot i que s’han fet veritables avenços, encara predomina una visió de que les estructures i processos són neutrals i, per tant, tenen les mateixes oportunitats homes i dones. Les estratègies d'igualtat de gènere promogudes se centren fonamentalment a canviar a les dones de manera individual, no a les cultures on treballen. Nosaltres sostenim que també cal canviar la cultura universitària atès que les estructures i procediments vigents no faciliten l’accés i presència d’aquestes en els òrgans de poder i de presa de decisions. També ens detenim a descriure els resultats d’una recerca en què s’estudià el tipus de lideratge que exercien les dones directores de departament a quatre universitats catalanes viscut pel professorat dirigit per elles.

Comparteix a les xarxes: