Interaccions en Pràctiques Pedagògiques Efectives a l’Aula.

Imagotipo CRIEDO
Any: 2019

Aquesta investigació presenta els resultats de les interaccions que es generen a l'aula, en tres col·legis de la XV regió de Xile. Per a això, es van observar practiques pedagògiques efectives, considerant les dimensions de pràctica pedagògica, interaccions i ambient, dividides en deu subdimensions i trenta-sis indicadors, sent validats per jutges pràctics i teòrics i plasmada en una pauta d'observació. A més, es van complementar amb notes de camp. Els principals resultats apunten a una forta influència del context i de les característiques dels estudiants. En la seva majoria les interaccions van presentar alta direcció del docent cap als estudiants, absència d'interacció estudiant-estudiant i alt temps d'interacció estudiant-coneixement. De la dimensió practica pedagògica, les activitats de transformació del coneixement, així com la consideració d'estàndards de qualitat de l'acompliment dels estudiants, altes expectatives cap al resultat d'aprenentatge i alta retroalimentació i orientació de part dels docents estan presents en les pràctiques docents ubicades en millors categories. Un element diferenciador de les interaccions observades és la seva consideració en el disseny de la classe per part del docent; és a dir, en pràctiques menys efectives la interacció no forma part del disseny de la classe.

Comparteix a les xarxes: