Giving or receiving feedback: which is more beneficial to student’ learning?

Imagotipo CRIEDO
Any: 2019

L’avaluació és un component clau del procés educatiu i es consideren beneficioses per a l’aprenentatge dels estudiants les estratègies que comporten la retroalimentació entre iguals. Aquest estudi pretén analitzar els beneficis que aporten i reben comentaris per al desenvolupament de les competències cognitives i metacognitives, afectives i professionals. Cent vuitanta-vuit estudiants inscrits a l’ensenyament del professorat van respondre a una enquesta. Els resultats indiquen que, després de proporcionar comentaris, els estudiants van percebre una millor experiència d’aprenentatge i un major sentiment de compromís amb el seu propi aprenentatge i el progrés dels seus col·legues. Una conclusió clau d’aquest estudi va ser el paper dels estudiants en el seu propi aprenentatge. Com reconeixen la majoria de participants, proporcionar comentaris els va ajudar a millorar el seu aprenentatge, que és un clar indicador que els estudiants volen adoptar un paper actiu en el seu propi aprenentatge i consideren crítica la seva participació en el disseny d’experiències d’ensenyament i aprenentatge. Per aconseguir els majors avantatges, el feedback ha d’anar acompanyat de tutoria i tutoria per assegurar connexions positives amb la tasca, abordar dubtes i aclarir els comentaris rebuts.

Comparteix a les xarxes: