Factors que intervenen en el canvi d’institució d’estudiants d’odontologia en universitats xilenes

Imagotipo CRIEDO
Any: 2020

Les altes xifres de deserció acadèmica en l'educació superior han motivat durant dècades innombrables estudis i anàlisis. Amb tot i això, la deserció no contempla solament l'abandonament, sinó que en aquest concepte s'integren diverses trajectòries acadèmiques, dins les quals trobem la transferència d'estudiants entre institucions. S'ha vist que el canvi d'institució en carreres de l'àrea de les ciències de la salut és cada cop més freqüent i és per això que aquest treball de recerca té com a objectiu analitzar els factors que intervenen en el canvi institucional dels estudiants d'odontologia en les universitats privades xilenes.

Per a abordar aquest estudi s'ha utilitzat una metodologia de caràcter mixt en tres etapes. La primera etapa, qualitativa i de caràcter exploratòria, cerca indagar en les possibles causes que tindria un estudiant per a decidir abandonar una institució i matricular-se en la mateixa carrera en una altra universitat, la qual es realitza mitjançant entrevistes a persones clau. La segona fase, de caràcter quantitatiu, és l'aplicació d'un qüestionari, denominat "qüestionari de factors de transferència d'estudiants universitaris", que permet, d'una banda, recol·lectar les dades sociodemogràfiques i acadèmiques dels estudiants de transferència i, d'altra banda, valorar la importància de cadascuna de les possibles raons de canvi, en aquesta etapa hi han participat 114 estudiants. La tercera etapa, també de caràcter qualitatiu, cerca indagar i explicar les troballes de les etapes anteriors mitjançant grups de discussió.

Els resultats d'aquesta recerca mostren que les raons que poden portar a un estudiant a decidir canviar-se d'universitat són diverses. Del model obtingut en aquesta recerca se n'obtenen set causes: satisfacció general, docència i aula, suport universitari, ambient universitari, preparació acadèmica prèvia, nivell d'exigència i estrès, i cost econòmic. No obstant això, depenent de les característiques de l'estudiant, principalment de les socioeconòmiques, alguns d'aquests factors poden tenir una major o menor rellevància. Independent d'això, el factor més important és el nivell d'exigència i estrès al qual estan sotmesos els estudiants, la qual cosa culmina per disminuir de manera important els nivells de satisfacció cap a la seva universitat, decidint trencar el vincle i buscar una nova institució. Una altra troballa important revela que les característiques sociodemogràfiques són encara més rellevants al moment de decidir si canviar-se d'universitat en comparació a les característiques acadèmiques. Els estudiants de primera generació i els estudiants que es traslladen de ciutat per a poder assistir a la universitat són els que es veuen més afectats especialment pel factor docència i aula i pel suport (o la falta de suport) universitari. A més, i en el mateix sentit que la literatura internacional, s'observa que els estudiants amb un menor suport econòmic familiar són més afectats pel factor econòmic. Així doncs, es pot concloure que l'anàlisi dels factors que intervenen en el canvi institucional dels estudiants d'odontologia no només es presenta com una llista de motius sinó que més aviat al contrari, existeixen una sèrie d'elements que interactuen en aquest procés, siguin factors dependents de les universitats o factors socials, econòmics o acadèmics dels estudiants.

Finalment, és important destacar el caràcter exploratori d'aquesta recerca i assenyalar que, fins ara, no existeixen estudis similars publicats a la literatura científica, que busquin les causes de transferència en estudiants universitaris de l'àrea de la salut.

Comparteix a les xarxes: