Facilitadores, barreras y oportunidades en la implementación de la formación dual en Colombia

El debat sobre la pertinència en els models d'educació superior és cada vegada més gran, factors com la globalització, la desocupació juvenil i la desarticulació al sector empresarial són temes associats. L'objectiu d'aquest article és analitzar factors que han condicionat la implementació del model de formació dual universitari a Colòmbia, la metodologia utilitzada va ser de tipus qualitativa a través d'entrevistes i grups focals aplicats a les Institucions d'educació superior que imparteixen programes de formació dual. Els resultats mostren que existeixen 9 aspectes rellevants. Aquests resultats aporten a la construcció d'un marc teòric del model a Llatinoamèrica, així mateix a l'enteniment de la formació per al tancament de bretxes acadèmia empresa i com a motor de la sofisticació de l'aparell productiu de país.

Comparteix a les xarxes: