Efecte i Impacte de les Pràctiques Curriculars dels Graus d’Educació Infantil i Primària: la Perspectiva d’Estudiants, Tutors i coordinadors

El present article analitza l'efecte i impacte que les pràctiques curriculars (Pràcticum) dels Graus d'Educació Infantil i Primària generen en les persones i en les  institucions implicades (escoles i Facultats d'educació) en opinió de responsables institucionals, tutors i estudiants. Des d'una perspectiva qualitativa i descriptiva, s'ha dut a terme un estudi de casos múltiple a 16 centres educatius que acullen estudiants en pràctiques de tercer i quart curs de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Lleida en els ja esmentats casos. La recollida de dades ha contemplat la realització d'entrevistes semiestructurades (N = 102) a coordinadors, estudiants i tutors de centre i facultat de tots dos graus, l'anàlisi de 28 memòries de pràctiques i la celebració de 2 grups de discussió per a contrastar i analitzar les troballes.
L'enfocament mixt de codificació i categorització ha estat emprat per l'anàlisi de dades. Els resultats informen que el Pràcticum contribueix a el desenvolupament de competències dels estudiants i impacta positivament
en el desenvolupament professional dels tutors d'escola i de facultat que tutoritzen estudiants en pràctiques. Per contra, l'impacte que podria generar el Pràcticum a nivell de les institucions implicades és menor del que es podria esperar. El Pràcticum genera dinàmiques de treball que impacten principalment en una aula, però no en el centre; a les facultats, genera un impacte indirecte a través dels tutors de facultat, sempre que aquests s'actualitzin els continguts que imparteixen; i es generen poques sinergies
entre escoles i facultats en el context de les relacions establertes entre professionals d'ambdues institucions.

Comparteix a les xarxes: