Detecció de necessitats de formació pedagògica del professorat universitari en el marc de l’enfocament de formació professional basat en competències: el cas de la Universitat Catòlica Boliviana “San Pablo”

Imagotipo CRIEDO
Any: 2022

Quan els organismes mundials van analitzar l'educació superior van establir els propòsits i els seus abasts a la llum de l'impacte dels canvis en els entorns socials, polítics, econòmics, tecnològics i culturals que es donen a la humanitat. D'aquesta manera es van determinar necessitats de canvi importants en la manera com es preparen els professionals.

Una de les respostes per fer front a aquests canvis va ser el plantejament de l'enfocament de formació basat en competències, que planteja un viratge en la formació, el perfil professional, els mètodes pedagògics, en les funcions docents, entre d'altres. Buscant apropar l'ensenyament als canvis contextuals, la vinculació sociolaboral i una formació més integral.

Aquest enfocament assumit per la Universitat Catòlica Boliviana "San Pablo", Seu La Paz, cas d'estudi d'aquesta investigació, ha demanat modificacions en el rol del docent, entre els quals hi ha canvis pedagògics. Després d'uns anys d'aplicació d'aquest enfocament a la universitat, es busca detectar quines són aquestes necessitats pedagògiques al professorat. Es tracta d'una investigació qualitativa, que utilitza l'estudi de cas i la investigació avaluativa com a referents metodològics de recollida d'informació, amb estratègies mètodes com entrevistes i grups focals, que inclouen els membres implicats en aquest fenomen, val a dir directius, docents, estudiants i titulats.

Per analitzar les necessitats pedagògiques del professorat s'ha pres en compte la tipologia de Bradshaw que les classifica en normatives, expressades, percebudes i comparatives, però també basant-se en el model de diagnòstic i intervenció de necessitats ANISE proposat per Pérez-Campanero, que estudia el fenomen des d'una perspectiva socioeducativa en fases seqüencials. La informació recuperada mostra que aquests darrers anys respecte a l'enfocament ha existit un procés d'aprenentatge per part del professorat marcant estils i formes de dur a terme la formació professional. Els resultats indiquen que respecte a l'aplicació d'aquest nou enfocament no només hi ha necessitats al professorat sinó també institucionals i curriculars. Si bé hi ha una aplicació de l'enfocament a la formació de competències sobretot a la didàctica, també el professorat té requisits pedagògics relacionats a la vinculació amb el context, l'avaluació de competències, entre elles l'avaluació autèntica, la pràctica preprofessional i la interdisciplinarietat. Es constata que encara cal claredat i formació per al desenvolupament de competències genèriques. Finalment, s'estableix la importància d'incorporar en la formació docent no només el què de l'enfocament per competències sinó també el com d'algunes pràctiques ensenyament relacionades a mètodes de desenvolupament de competències i, d'altra banda, també brindar-los incentius i retroalimentació constant als seus abasts per part de la institució.

Comparteix a les xarxes: