Decàleg de bons usos de les TIC

L’any 2014, l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo.uab.cat/) de la Universitat Autònoma de Barcelona va concloure la recerca “Usos y abusos de les TIC en adolescents espanyols”4. El producte resultant va ser una guia en forma de decàleg dirigida a centres educatius, joves i famílies, fruit de l’estudi de camp desenvolupat en el qual es van aplicar 908 qüestionaris a joves d’entre 11 i 17 anys (382 dels quals eren catalans), així com entrevistes i grups de discussió amb joves i educadors de les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Catalunya i Madrid. En el present article, presentem alguns resultats de l’estudi a nivell de Catalunya, així com el decàleg per al bon ús de les TIC, com a elements per a l’anàlisi, la reflexió i l’actuació. Es pot consultar un resum dels resultats a nivell estatal a l’article “Estudio sobre los usos y abusos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en adolescentes” (Gairín et al., 2014).

Comparteix a les xarxes: