Canvis en l’enfocament de recerca universitària: desafiaments per a la productivitat científica acadèmica

Imagotipo CRIEDO
Any: 2019

En una societat dominada pel valor de el coneixement, la recerca universitària esdevé una clau element en el seu desenvolupament. Aquest estudi té com a objectiu analitzar les percepcions acadèmiques de nou enfocament universitari que se centra en la investigació i les conseqüències que produeix. Utilitzant una metodologia qualitativa d'estudi de cas, es van realitzar 36 entrevistes amb acadèmics en diferents etapes del seu desenvolupament professional. Els participants pertanyen a les cinc universitats espanyoles amb major producció investigadora. Els resultats indiquen que el model universitari actual es defineix pels canvis en l'operació institucional i l'aparició de noves estructures, la necessitat de generar recursos econòmics, una participació intensiva en la creació de xarxes i una enorme pressió per a la productivitat ientífica, especialment amb respecte a la publicació de resultats científics en revistes d'alt impacte. Aquesta nova l'enfocament basat en la investigació condueix a canvis en el paper dels acadèmics, que han d'assumir noves funcions en un entorn amb autonomia reduïda i més interna i externa sistemes de control.

Comparteix a les xarxes: