Treballant la gestió educativa en xarxa. RedAGE

Imagotipo CRIEDO
Any: 2013

Vivim en una societat en la qual les institucions educatives han de donar resposta a canvis cada cop més complexes, i que cada vegada es donen de forma més ràpida. Aquesta situació obliga als professionals dels equips directius de les institucions educatives a actualitzar constantment els seus coneixements per tal de poder actuar de la millor manera possible davant dels reptes plantejats.

Les tecnologies de la comunicació i la comunicació (TIC) han estat en part les responsables d’aquesta situació de canvis ràpids i constants. Al mateix temps, però, és en les TIC on es troba part de la solució, doncs permeten tenir accés a una quantitat ingent de recursos i informació, així com crear xarxes de professionals que poden compartir i intercanviar coneixements i experiències, convertint la formació en quelcom col·laboratiu. Partint de la base que la cooperació ha de ser una actuació conjunta i compromesa, la col·laboració pot tenir diferents matisos en funció del nivell en el que ens trobem: intercanvi d’informació, planificació d’un projecte conjunt, compartició d’idees i recursos o projecte individual i que afavoreixi el desenvolupament personal.

El present article presenta les activitats de col·laboració desenvolupades en el marc de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE), posant especial èmfasi en la valoració de les eines realitzades per afavorir el contacte entre els diferentes membres de la Xarxa i afavorir, d'aquesta manera, el treball conjunt dels seus membres.

Comparteix a les xarxes: