Retos en las funciones de la universidad en la sociedad del conocimiento.

Des de fa anys la universitat està en permanent procés de revisió i canvi per adaptar-se a les demandes de l'entorn. El nostre objectiu és fer una revisió dels reptes que cadascuna de les funcions de la universitat ha d'atendre per donar resposta a les exigències de moment. Ens centrem en els reptes que es dibuixen en les funcions de la docència universitària, la gestió i la investigació. Les conclusions determinen que els canvis en aquestes funcions tenen trets comuns que responen a el nou enfocament i tendència de la universitat orientada a mercat, tot i que en cada funció es materialitzen de forma molt particular. En l'àmbit de la docència el repte el plantegen les noves exigències de formació de tall competencial que obliguen a nous dissenys formatius. En l'àmbit institucional la governança de les institucions universitàries s'obre a plantejar la professionalització de la gestió, la transparència i l'adopció de mecanismes de gestió tradicionalment propis de el sector empresarial. Finalment en la investigació assistim a una intensificació de la producció científica com a sistema de promoció.

Comparteix a les xarxes: