Qüestionari d’autoavaluació de la seguretat integral per a centres educatius

La present aportació informa sobre la realització i concreció d’un qüestionari en línia que serveix per avaluar la seguretat integral dels centres educatius. Dissenyat per un equip interdisciplinari d’experts de l’àmbit de la se guretat i de l’Àrea de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat Autònoma de Barcelona, permet als centres accedir, mitjançant la xarxa internet, a un document que pot diagnosticar el seu nivell de seguretat i que recull mesures per a la millora de la seguretat en aquelles àrees detectades com a deficients. La confecció i concreció de l’instrument d’autoavaluació de la seguretat integral (Qüestionari d’autoavaluació EDURISC, en endavant) s’ha fet amb l’objectiu de promoure les autoavaluacions de riscos en els centres educatius, a la vegada que contribueix al fet que els centres adoptin mesures preventives i promou la cultura preventiva i de seguretat entre els equips directius i professorat dels centres educatius.

Comparteix a les xarxes: