Possibilitats i límits de la gestió del temps en la direcció dels centres educatius.

La gestió dels centres educatius i el tipus de lideratge són considerats temes clau per a la consecució dels objectius d'aprenentatge. És per això que, la tasca de la persona que dirigeix, com ho fa i en quin temps són els aspectes que hem mirat d'esbrinar en la recerca que us presentem.

Comparteix a les xarxes: