L’educabilitat: la relació entre educació i pobresa

El present article consta d’una aproximació teòrica al concepte d’educabilitat. Primerament es reflexiona sobre les relacions entre educació, equitat i pobresa. A continuació, es revisen els antecedents del concepte d’educabilitat. Tot seguit, s’enumeren les condicions mínimes d’educabilitat, així com els diferents escenaris d’educabilitat i d’ineducabilitat estudiats pels principals autors. Finalment, es relaciona el concepte amb el paper de l’agenda educativa global i les polítiques educatives focalitzades en la lluita contra la pobresa abordant, també, el paper que en elles es dóna a l’educabilitat.

Comparteix a les xarxes: