L’atenció a la diversitat a les Escoles de Cultura i Difusió Artística de Xile

Imagotipo CRIEDO
Any: 2022

La Tesi Doctoral analitza el tractament de la diversitat que es desenvolupa a les Escoles de Cultura i Difusió Artística de Xile, reparant en la promoció de la inclusió educativa. Entre els principals resultats obtinguts, destaca el disseny i la validació d’un Pla d’Atenció a la Diversitat per a la millora d’aquesta tipologia d’organitzacions educatives. Igualment, conclou confirmant la voluntat de les comunitats educatives per impulsar projectes educatius orientats a la inclusió, possibilitant resignificar les formes de participació, aprenentatge i reconeixement de la diversitat per un oportú desenvolupament escolar i educatiu.

Comparteix a les xarxes: