La formació als centres de treball. Tendències de desenvolupament i factors d’èxit per l’eficàcia als cicles formatius.

La formació professional es una etapa clau del sistema educatiu en la formació de nous professionals, tenint com a element configurador imprescindible del seu currículum la Formació als Centres de Treball (FCT). Resulta imprescindible conèixer com s’està desenvolupant l’anomenada FCT i quins son els factor d’èxit per l’eficàcia implicats en el procés, per així poder millorar-la. Amb aquestes finalitats es desenvolupà la recerca «FCT on plus-Avaluació de l’eficàcia de la formació en centres de treball», presentant en aquest article factors d’èxit per l’eficàcia a considerar en la FCT, a partir dels resultats parcials obtinguts a l’esmentada recerca a partir de la revisió realitzada de literatura científica existent sobre l’objecte d’estudi i de les entrevistes efectuades a diferents agents clau relacionats amb la FCT.

Comparteix a les xarxes: