Geografías e historias de aprendizaje de docentes de secundaria. Intersecciones, tránsitos y zonas de no saber

L'article mostra part dels processos i resultats d'un projecte d'investigació que explora què, com, amb què i com aprenen els docents de secundària dins i fora dels seus centres. Després de presentar la perspectiva sobre epistemològica en què es troba l'estudi i els avenços que es proposa assolir, ens referim breument a l'aproximació metodològica i als participants en la investigació. A continuació, ens centrem en vuit docents que operen en un dels tres ins títols que han col·laborat en l'estudi. Per a això, situem el context i els processos duts a terme i vam realitzar una aproximació als seus geografies i històries d'aprenentatge. A continuació, es problematitza el procés d'anàlisi seguit i s'identifiquen els escenaris en els que donen els docents, els trànsits entre escenaris i les nocions d'aprenentatge que emergeixen en les seves geografies i històries d'aprenentatge. Finalment, se situen les aportacions que aquestes pràctiques d'investigació narrativa poden representar per a la pròpia investigació educativa i la formació docent.

Comparteix a les xarxes: