El dispositiu grupal com a metodologia de formació per al professorat: valoració de la seva aplicació a partir de l’estudi de casos

Imagotipo CRIEDO
Any: 2016

L’objectiu principal de la seva investigació és mostrar els resultats de l’aplicació del “Dispositiu Grupal”, una metodologia de formació que s’ocupa del professor com a persona, activant i mobilitzant els seus recursos propis per adquirir i desenvolupar nous sabers, que permetin millorar la seva actuació professional en el context escolar i en les situacions grupals en les que participa. Aquesta metodologia es basa en l’aprenentatge a través de l’experiència de grup, on la convivència, l’estar i compartir amb altres és matèria d’anàlisi i reflexió. D’aquesta manera, la investigació demostra com mitjançant aquesta formació el grup activa una sèrie d’elements que posen de relleu les dificultats, limitacions i potencialitats individuals-col·lectives, permetent, en un acompanyament continu, la revisió individu-grup-individu, integrant elements professionals i aspectes personals i col·lectius, ajudant així al docent a adoptar papers eficients i creatius per a la millora institucional i de la seva pràctica pedagògica. Concretament, la formació docent posa l’èmfasi de la seva acció pedagògica a la dimensió curricular, essent aquest l’eix de la seva manera d’actuar; en canvi, hi ha una dimensió que es desentén: la dels aspectes relacionals. Els resultats de la investigació constaten que els professors haurien de conèixer les dinàmiques que s’activen a les instàncies grupals. Per això, haurien d’adquirir nous instruments per pensar i comprendre les dificultats i oportunitats professionals que es manifesten a la vida col·lectiva dels grups als que participa: la classe, on desenvolupen la seva tasca com ensenyants; i el centre educatiu com espai organitzacional on el professor, i els professors com a grup, necessiten desenvolupar contínuament nous sabers per aportar a la millora i desenvolupament institucional.

Comparteix a les xarxes: