Detección de modelos mentales como posibilidades semánticas para el análisis del pensamiento social

En aquest treball analitzem si, mitjançant la detecció de possibilitats semàntiques, és factible donar compte dels mecanismes cognitius que orienten l'aparició de biaixos en el pensament social. Per a això, ens basem en els postulats de la teoria dels models mentals de Johnson-Laird, amb l'objecte de mostrar, en aquest cas particular i a manera d'exemple, els estereotips de gènere. Així, vam tractar d'evidenciar la seva pertinència i potencial per a l'estudi de el pensament social i crític, qüestió que, al seu torn, contribueix directament a la comprensió de fenòmens socials per mitjà de la didàctica de les ciències socials.

Comparteix a les xarxes: