Desenvolupar l’aprenentatge organitzacional a l’Administració Pública.

Els canvis socials, culturals i econòmics, als quals no és aliena la societat del coneixement, exigeixen un canvi de paradigma en els processos de gestió. Si abans les actuacions es basaven en la fidelitat a la norma i en el control del seu compliment, ara també es considerala capacitat de donar resposta creativa a situacions noves o a situacions existents que s’han d’interpretar des de noves perspectives. El canvi i l’adaptació permanent es consideren factors estratègics que poden diferenciar les organitzacions. La capacitat i responsabilitat per aconseguir resultats de qualitat, per satisfer l’usuari d’un servei, es posen davant de la responsabilitat relacionada amb el compliment de les normes, que es consideren instrumentals. Aquest plantejament substancial és la base de la construcció d’una Administració transparent i receptiva, base del procés de modernització que força el canvi de les institucions i dels seus membres per adaptar-se als nous requeriments de la societat i dels ciutadans.

Comparteix a les xarxes: