Cambio y mejora en las Organizaciones Educativas

Aquesta aportació se situa en el marc de les propostes que consideren el centre educatiu com un context idoni per promoure el canvi i la millora escolar. La innovació o la institucionalització dels canvis és, sobre això, el referent que s’ha de considerar. Els departaments didàctics i els equips educatius es consideren les estructures adequades per promoure i impulsar innovacions, sempre que desenvolupin les funcions pròpies dels òrgans «staff», utilitzin estratègies culturals de treball i gestionin adequadament el coneixement col·lectiu generat. Sobre això, es proporcionen algunes eines i se situen en un marc de condicions i de limitacions.

Comparteix a les xarxes: