Alianzas entre centros escolares y organizaciones de apoyo socioeducativo en torno al soporte escolar

La creació i consolidació d'aliances entre centres escolars i organitzacions de suport socioeducatiu es presenta com a condició d'èxit per als aprenentatges i el de-senvolupament escolar. El present estudi pretén identificar condicions favorables per a la confi-guració d'aliances entre centres escolars i organitzacions de suport socioeducatiu. Per a això s'ha emprat un disseny d'investigació seqüencial i mètodes qualitatius per ana-litzar les percepcions de 16 organitzacions de suport socioeducatiu, situades entre els Estats Units i Espanya i en relació a la configuració d'aliances sòlides amb els centres escolars. En la primera fase d'l'estudi s'han realitzat 11 entrevistes semi-estructurades i 3 grups de discussió i en una segona fase s'han analitzat 4 bones pràctiques per a contrastar els resultats preliminars. Els resultats indiquen que el desenvolupament d'aliances entre institucions està intervingut per la qualitat de l'suport escolar, les visions dels equips professionals, la coordinació entre institucions i l'avaluació de processos i actuacions. Aquestes troballes han permès oferir un marc interpretatiu per a identificar elements afavoridors o obstaculitzadors per a la construcció d'aliances i, per tant, per a l'èxit de l'ensopiment-te escolar. En aquest ordre es subratlla que l'assoliment de l'èxit educatiu, en entorns de complement-tat i diversitat sociocultural, necessita de la col·laboració entre institucions, capaços d'identificar fortaleses i debilitats institucionals, analitzar oportunitats i amenaces dels contextos i establir processos i actuacions col·lectives.

Comparteix a les xarxes: